Imigraciono Savetovanje

Kalkulator bodova za nemačku Kartu Šansi

Reformom zakona o useljavanju Nemačka će uvesti novu mogućnost za dobijanje radne i boravišne dozvole zasnovanu na bodovnom sistemu: Karta Šansi ili Chancenkarte. Proverite besplatno da li ispunjavate sve uslove za Kartu Šansi i možete dostići potrebnih 6 bodova! 

Chancenkarte

Šta je Karta Šansi?

Predstojećom reformom zakona o useljavanju Nemačka će ove godine uvesti dodatnu kategoriju radnih viza zasnovanu na bodovnom sistemu sličnom onom u Kanadi: Kartu Šansi ili Chancenkarte. 

Ako želite da se preselite u Nemačku ali ne možete da pronađete posao iz inostranstva, Karta Šansi može biti rešenje za vas. 

Ona će vam omogućiti da boravite u Nemčakoj do godinu dana i tražite posao na licu mesta. Tokom svog boravka, moraćete sami da snosite životne troškove, ali vam se pruža mogućnost za probni rad i plaćeni rad do 20 sati nedeljno dok ne pronađete odgovarajuću poziciju u struci. 

Da biste se kvalifikovali za Chancenkarte, morate ispuniti određene uslove i prikupiti dovoljno bodova. Ako već posedujete diplomu ili stručnu spremu koja je priznata u Nemačkoj, automatski ispunjavate uslove. Ako vaše kvalifikacije još nisu nostrifikovane, nephodnih 6 bodova možete prikupiti u raznim drugim kategorijama. 

Moj besplatni kaklulator bodova vam omogućava da za 2 minuta proverite koliko bodova možete dostići!

Karta Šansi

Kategorije koje se boduju

Kvalifikacije

Do 6 bodova ako posedujete diplomu/stručnu spremu i ona je nostrifikovana u Nemačkoj.

Iskustvo

Do 3 boda ako posedujete radno iskustvo u struci.

Starost

2 boda ako ste mlađi o 35 i 1 bod ako imate između 35 i 40 godina.

Nemački jezik

Do 2 boda ako govorite nemački i posedujete zvaničan sertifikat.

Raniji boravak u Nemačkoj

1 bod za raniji boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 6 meseci.

Pomoć pri integraciji

1 bod ako u Nemačkoj imate nekog ko će vam pomoći da se integrišete u nemačko društvo.

Chancenkarte, Opportunity Card, Karta Šansi

Reforma nemačkog zakona o useljavanju u toku 2023. godine

Nemačka vlada ubrzano radi na reformi Zakona o useljavanju koji je na snazi od marta 2020. godine, sa ciljem da se kvalifikovanim kadrovima iz zemalja koje nisu članice EU olakša pristup nemačkom tržištu rada.

U budućnosti će se radna imigracija zasnivati na tri stuba:

Stub zasnovan na kvalifikacijama ostaje centralni element useljavanja radne snage u Nemačku.

Ovas stub obuhvata radne vize koje već postoje: 

 • Plava Karta EU za stručnjake sa sa priznatim visokoštolskim diplomama
 • Boravišna dozvola za stručnu radnu snagu sa priznatim kvalifikacijama (univerzitetske diplome ili stručne kvalifikacije)

Najvažnije promene su:

 • Useljenici sa priznatim kvalifikacijama će moći da prihvate bilo koji posao. Posao više neće morati da bude usko vezan za njihovu formalnu kvalifikaciju.
 • Minimalna zarada za Plavu Kartu će biti snižena, kako bi se i mladim stručnjacima olakšalo da dođu do posla u Nemačkoj.
 • Rok za dobijanje stalnog boravka biće skraćen sa pet na tri godine.

Stub zasnovan na radnom iskustvu ima za cilj da omogući kvalifikovanim radnicima da se presele u Nemačku i počnu da rade, čak i ako njihove kvalifikacije još nisu nostrifikovane u Nemačkoj.

Kandidati će morati da ispune sledeće uslove:

 • Kandidat poseduje stručnu kvalifikaciju (najmanje 2 godine) koja je zvanično priznata u matičnoj zemlji i 2 godine radnog iskustva u struci.
 • Ugovor o radu
 • Nije u pitanju reglementirano zanimanje, kao n.p. medicinska zanimanja.
 • Plata mora dostići određeni nivo ili biti vezana za kolektivni ugovor.

Treći stub koji se uvodi ovom reformom je namenjen strancima iz zemalja van EU koji još nemaju ponudu za posao u Nemačkoj.

 • Srž trećeg stuba je uvođenje bodovnog sistema. Bodovi se mogu prikupiti u raznim kategorijama, kao što su kvalifikacije, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine starosti, ili raniji legalan boravak u Nemačkoj.
 • Kandidati koji dostignu najmanje 6 bodova će dobiti Kartu Šansi u trajanju do 12 meseci za traženje posla u struci.
 • Tokom boravka će im biti dozvoljen rad i van struke do 20 sati nedeljno ili probni rad, dok ne pronađu posao u struci. 

Ako želite detaljnije da istražite svoje opcije za preseljenje i šanse da pronađete posao u Nemačkoj, možete zakazati individualno savetovanje

Scroll to Top