Imigraciono Savetovanje

Kalkulator bodova za nemačku Kartu Šansi

Reformom zakona o useljavanju Nemačka je uvela novu mogućnost za dobijanje radne i boravišne dozvole zasnovanu na bodovnom sistemu: Karta Šansi ili Chancenkarte. Proverite besplatno da li ispunjavate sve uslove za Kartu Šansi i da li možete dostići potrebnih 6 bodova! 

Chancenkarte

Šta je Karta Šansi?

Reformom zakona o useljavanju Nemačka je uvela dodatnu kategoriju radnih viza zasnovanu na bodovnom sistemu sličnom onom u Kanadi: Kartu Šansi ili Chancenkarte. 

Ako želite da se preselite u Nemačku ali ne možete da pronađete posao iz inostranstva, Karta Šansi može biti rešenje za vas. 

Ona će vam omogućiti da boravite u Nemčakoj do godinu dana i tražite posao na licu mesta. Tokom svog boravka, moraćete sami da snosite životne troškove, ali vam se pruža mogućnost za plaćeni rad na bilo kojoj neregulisanoj poziciji do 20 sati nedeljno dok ne pronađete odgovarajuću kvalifikovanu poziciju. 

Za Kartu Šansi se možete kvalifikovati na dva načina: 

Opcija 1: Ako su vaše kvalifikacije (univerzitetska diploma ili stručna sprema) u potpunosti piznate u Nemačkoj, ne morate prikupljati bodove u drugim kategorijama. Uz dokaz o obezbeđeim sredstvima za pokrivanje troškova života tokom 12 meseci (kroz namenski račun ili garantno pismo) možete odmah aplicirati za Kartu Šansi. 

Opcija 2: Ukoliko vaše kvalifikacije još nisu priznate ili su priznate samo delimično, moraćete ispuniti tri preduslova i prikupiti najmanje šest podova u osam kategorija:

Da biste se kvalifikovali za Chancenkarte, morate ispuniti tri preduslova i prikupiti najmanje šest bodova. 

Preduslovi

 • Posedujete univerzitetsku diplomu ili ste stekli stručnu spremu na akreditovanoj ustanovi u inostranstvu. Kvalifikacija ne mora biti već priznata u Nemačkoj. 
 • Možete samostalno da pokrijete troškove života u Nemačkoj dok tražite posao. Dokaz može biti novac na računu sa ograničenim pravom raspolaganja (blocked account ili Sperrkonto) ili garantno pismo rezidenta Nemačke. 
 • Govorite nemački najmanje na nivou A1 ILI engleski na nivou B2 i to možete dokazati sertifikatom.

Nephodnih šest bodova možete prikupiti dole navedenih osam kategorija. 

Moj besplatni kaklulator bodova vam omogućava da za tri minuta proverite koliko bodova možete dostići!

Karta Šansi

Kategorije koje se boduju

Kvalifikacije

Do 6 bodova za diplomu/stručnu spremu + 1 bod ako radite u nekoj deficitarnoj struci.

Iskustvo

Do 3 boda ako posedujete radno iskustvo u struci.

Starost

2 boda ako imate 34 godina ili manje, i 1 bod ako imate između 35 i 39 godina.

Nemački jezik

Do 4 boda ako govorite nemački i engleski jezik i posedujete odgovarajuće sertifikate.

Raniji boravak u Nemačkoj

1 bod za raniji boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 6 meseci.

Supružnici

1 bod ako i vaš supružnik ispunjava uslove za Kartu Šansi i želite zajedno da aplicirate.

Chancenkarte, Opportunity Card, Karta Šansi

Reforma nemačkog zakona o useljavanju

Nemačka vlada je na leto 2023. godine usvojila reformu Zakona o useljavanju, sa ciljem da se kvalifikovanim kadrovima iz zemalja koje nisu članice EU olakša pristup nemačkom tržištu rada.

U budućnosti će se radna imigracija zasnivati na tri stuba:

Stub zasnovan na kvalifikacijama ostaje centralni element useljavanja radne snage u Nemačku.

Ovas stub obuhvata radne vize koje već postoje: 

 • Plava Karta EU za stručnjake sa sa priznatim visokoštolskim diplomama
 • Boravišna dozvola za stručnu radnu snagu sa priznatim kvalifikacijama (univerzitetske diplome ili stručne kvalifikacije)

Najvažnije promene su:

 • Useljenici sa priznatim kvalifikacijama će moći da prihvate bilo koji posao. Posao više neće morati da bude usko vezan za njihovu formalnu kvalifikaciju.
 • Minimalna bruto godišnja zarada za Plavu Kartu će snižena sa 58.320 evra na 45.300 evra.
 • Lista deficitarnih profesija je proširena, a minimalna zarada za ove profesije i za nedavno diplomirane studente je još niži: 41.042 evra bruto godišnje.
 • Rok za dobijanje stalnog boravka je skraćen sa četiri/pet godina na tri godine.
 • Pored članova uže porodice (supružnika, registrovanih partnera i dece) ubuduće će i roditelji moći da dobiju vize za spajanje porodice na osnovu nosioca plave karte, ako je ona izdata posle 01.03.2024. godine. 
 • Iskusni IT stručnjaci bez formalnih kvalikifacija u IT oblasti će ubuduće moći takođe da dobiju plavu kartu. 

Stub zasnovan na radnom iskustvu ima za cilj da omogući kvalifikovanim radnicima da se presele u Nemačku i počnu da rade, čak i ako njihove kvalifikacije još nisu nostrifikovane u Nemačkoj. Ova promena je stupila na snagu 01.03.2024. godine. 

Kandidati moraju da ispune sledeće uslove:

 • Kandidat poseduje stručnu kvalifikaciju (najmanje 2 godine) koja je zvanično priznata u matičnoj zemlji i 2 godine radnog iskustva u struci.
 • Ugovor o radu
 • Nije u pitanju regulisano zanimanje, kao n.p. medicinska zanimanja.
 • Plata mora dostići određeni nivo (biće uskoro definisan) ili biti vezana za kolektivni ugovor.

👉 Ako godišnja bruto zarada iznosi 40.770 evra ili je niža ali određena kolektivnim ugovorom, strani kadrovi mogu raditi bez nostrifikacije diplome. 

👉 Ako plata ne dostiže propisani nivo ili nije vezana za kolektivni ugovor, strani kadrovi mogu početi da rade bez nostrifikacije, ali svoju diplomu/stručnu spremu moraju u potpunosti nostrifikovati u propisanom roku uz pomoć poslodavca (Anerkennungspartnerschaft). 

Treći stub koji se uvodi ovom reformom je namenjen strancima iz zemalja van EU koji još nemaju ponudu za posao u Nemačkoj. Ova promena je stupila na snagu 01.06.2024. godine.

 • Srž trećeg stuba je uvođenje bodovnog sistema. Bodovi se mogu prikupiti u raznim kategorijama, kao što su kvalifikacije, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine starosti, ili raniji legalan boravak u Nemačkoj.
 • Kandidati koji ispune tri preduslova i dostignu najmanje 6 bodova će dobiti Kartu Šansi u trajanju do 12 meseci za traženje posla u struci.
 • Tokom boravka će im biti dozvoljen rad i van struke do 20 sati nedeljno ili probni rad, dok ne pronađu posao u struci. 
 • Karta šansi će se inicijalno izdavati do godinu dana, a biće moguće produžiti je za još jednu godinu. 

Ako želite detaljnije da istražite svoje opcije za preseljenje i šanse da pronađete posao u Nemačkoj, možete zakazati individualno savetovanje

Scroll to Top