Imigraciono Savetovanje

Kalkulator bodova za nemačku Kartu Šansi

Reformom zakona o useljavanju Nemačka je uvela novu mogućnost za dobijanje radne i boravišne dozvole zasnovanu na bodovnom sistemu: Karta Šansi ili Chancenkarte. Proverite besplatno da li ispunjavate sve uslove za Kartu Šansi i možete dostići potrebnih 6 bodova! 

Chancenkarte

Šta je Karta Šansi?

Reformom zakona o useljavanju Nemačka uvodi dodatnu kategoriju radnih viza zasnovanu na bodovnom sistemu sličnom onom u Kanadi: Kartu Šansi ili Chancenkarte. 

Ako želite da se preselite u Nemačku ali ne možete da pronađete posao iz inostranstva, Karta Šansi može biti rešenje za vas. 

Ona će vam omogućiti da boravite u Nemčakoj do godinu dana i tražite posao na licu mesta. Tokom svog boravka, moraćete sami da snosite životne troškove, ali vam se pruža mogućnost za probni rad i plaćeni rad do 20 sati nedeljno dok ne pronađete odgovarajuću poziciju u struci. 

Da biste se kvalifikovali za Chancenkarte, morate ispuniti određene uslove i prikupiti dovoljno bodova. 

Uslovi

 • Posedujete univerzitetsku diplomu ili ste stekli stručnu spremu na akreditovanoj ustanovi.
 • Možete samostalno da pokrijete troškove života u Nemačkoj dok tražite posao.
 • Govorite nemački najmanje na nivou A1 ILI engleski na nivou B2. 

Ako već posedujete diplomu ili stručnu spremu koja je priznata u Nemačkoj, automatski ispunjavate uslove. Ako vaše kvalifikacije još nisu nostrifikovane, nephodnih 6 bodova možete prikupiti u raznim drugim kategorijama. 

Moj besplatni kaklulator bodova vam omogućava da za 2 minuta proverite koliko bodova možete dostići!

Napomena: Kalkulator je aktualizovan 23.06.2023. godine, nakon što je nemačka Vlada usvojila nacrt zakona koji se razlikuje od prvobitnog predloga. Neke kategorije za dobijanje Karte Šansi su izmenjene i bodovi su malo drugačije raspodeljeni. Ako ste koristili kalkulator pre ovog datuma, proverite ponovo da li dostižete neophodnih 6 bodova. 

Karta Šansi

Kategorije koje se boduju

Kvalifikacije

Do 6 bodova za diplomu/stručnu spremu + 1 bod ako radite u nekoj deficitarnoj struci.

Iskustvo

Do 3 boda ako posedujete radno iskustvo u struci.

Starost

2 boda imate 35 godina ili manje, i 1 bod ako imate između 36 i 40 godina.

Nemački jezik

Do 4 boda ako govorite nemački i engleski jezik i posedujete odgovarajuće sertifikate.

Raniji boravak u Nemačkoj

1 bod za raniji boravak u Nemačkoj u trajanju od najmanje 6 meseci.

Supružnici

1 bod ako i vaš supružnik ispunjava uslove za Kartu Šansi i želite zajedno da aplicirate.

Chancenkarte, Opportunity Card, Karta Šansi

Reforma nemačkog zakona o useljavanju

Nemačka vlada je usvojila reformu Zakona o useljavanju koji je na snazi od marta 2020. godine, sa ciljem da se kvalifikovanim kadrovima iz zemalja koje nisu članice EU olakša pristup nemačkom tržištu rada.

U budućnosti će se radna imigracija zasnivati na tri stuba:

Stub zasnovan na kvalifikacijama ostaje centralni element useljavanja radne snage u Nemačku.

Ovas stub obuhvata radne vize koje već postoje: 

 • Plava Karta EU za stručnjake sa sa priznatim visokoštolskim diplomama
 • Boravišna dozvola za stručnu radnu snagu sa priznatim kvalifikacijama (univerzitetske diplome ili stručne kvalifikacije)

Najvažnije promene su:

 • Useljenici sa priznatim kvalifikacijama će moći da prihvate bilo koji posao. Posao više neće morati da bude usko vezan za njihovu formalnu kvalifikaciju.
 • Minimalna bruto mesečna zarada za Plavu Kartu će biti snižena sa 4.860 evra na 3.650 evra, kako bi se i mladim stručnjacima olakšalo da dođu do posla u Nemačkoj.
 • Rok za dobijanje stalnog boravka biće skraćen sa četiri/pet godina na tri godine.
 • Pored članova uže porodice (supružnika, registrovanih partnera i dece) ubuduće će i roditelji moći da dobiju vize za spajanje porodice na osnovu nosioca plave karte. 
 • Iskusni IT stručnjaci bez formalnih kvalikifacija u IT oblasti će ubuduće moći takođe da dobiju plavu kartu. 

Stub zasnovan na radnom iskustvu ima za cilj da omogući kvalifikovanim radnicima da se presele u Nemačku i počnu da rade, čak i ako njihove kvalifikacije još nisu nostrifikovane u Nemačkoj.

Kandidati će morati da ispune sledeće uslove:

 • Kandidat poseduje stručnu kvalifikaciju (najmanje 2 godine) koja je zvanično priznata u matičnoj zemlji i 2 godine radnog iskustva u struci.
 • Ugovor o radu
 • Nije u pitanju reglementirano zanimanje, kao n.p. medicinska zanimanja.
 • Plata mora dostići određeni nivo (biće uskoro definisan) ili biti vezana za kolektivni ugovor.

👉 Ako plata dostiže propisani nivo ili je vezana za kolektivni ugovor, strani kadrovi mogu raditi bez nostrifikacije diplome. 

👉 Ako plata ne dostiže propisani nivo ili nije vezana za kolektivni ugovor, strani kadrovi mogu početi da rade bez nostrifikacije, ali svoju diplomu/stručnu spremu moraju u potpunosti nostrifikovati u propisanom roku uz pomoć poslodavca (Anerkennungspartnerschaft). 

Treći stub koji se uvodi ovom reformom je namenjen strancima iz zemalja van EU koji još nemaju ponudu za posao u Nemačkoj.

 • Srž trećeg stuba je uvođenje bodovnog sistema. Bodovi se mogu prikupiti u raznim kategorijama, kao što su kvalifikacije, poznavanje jezika, profesionalno iskustvo, godine starosti, ili raniji legalan boravak u Nemačkoj.
 • Kandidati koji dostignu najmanje 6 bodova će dobiti Kartu Šansi u trajanju do 12 meseci za traženje posla u struci.
 • Tokom boravka će im biti dozvoljen rad i van struke do 20 sati nedeljno ili probni rad, dok ne pronađu posao u struci. 
 • Karta šansi će se inicijalno izdavati do godinu dana, a biće moguće produžiti je za još jednu godinu. 

Ako želite detaljnije da istražite svoje opcije za preseljenje i šanse da pronađete posao u Nemačkoj, možete zakazati individualno savetovanje

Scroll to Top