Konkurisanje za posao u Nemačkoj

Kao i svaka druga zemlja i Nemačka ima svoje standarde i pravila kojih se treba pridržavati prilikom konkurisanja za posao. 

Bewerben in Deutschland - Applying in Germany - konkurisanje za posao u Nemačkoj

Kako se u Nemačkoj konkuriše za posao?

U oglasima za posao se navodi kojim putem i na kom jeziku možete da se prijavite za ponuđenu poziciju. Kompletna prijava za posao u Nemačkoj se sastoji od propratnog pisma , CV-a i pratećih diploma i sertifikata. Od kandidata iz inostranstva se očekuju i prevodi relevantnih dokumenata na nemački jezik.

Često je potrebno da kandidati dodatno objasne neke stavke iz biografije ili priloženih dokumenata, koje nemački poslodavci bez objašnjenja možda ne bi razumeli, kao što je n.p. drugačiji sistem ocenjivanja.

Obavezno priložite sve tražene dokumente, proverite da li je tekst jasan i bez grešaka, da li su dokumenti skenirani u zadovoljavajućoj rezoluciji, čitljivi i pravilno formatirani (PDF, Word, JPG). Svi dokumenti bi trabali imati jasne nazive koji opisuju njihov sadržaj, poput „CV-vase-ime.pdf “.

1. Propratno pismo

U zavisnosti od pozicije, propratno pismo može biti kratka poruka ili detaljno objašnjenje Vaše motivacije, očekivanja i iskustava. Propratno pismo ne bi trebalo da bude duže od jedne strane. 

2. Biografija (CV)

U biografiji predstavljate Vaš dosadašnji lični i profesionalni razvoj u obliku tabele: obrazovanje, radno iskustvo, veštine. Dodajte svoje kontakt podatke i fotografiju. Dokument ne bi trebao da sadrži više od 2-3 stranice. Ovde možete naći primer popularnog Europass CV formata.

3. Fotografija

Fotografija važan deo prijave za posao u Nemačkoj. Dodaje se u CV ili se šalje kao poseban fajl, po mogućnosti u jpg formatu. Izbegavajte selfije i koristite profesionalne portrete za CV ili fotografije za pasoš.

4. Sertifikati

Priložite relevantne dokumente koji mogu podržati Vašu prijavu. Koncentrišite se na najvažnije dokumente, poput najnovije potvrde o znanju jezika, diplome, sertifikate i reference. Ne šaljite više od 5-6 dokumenata.

5. Prevodi

Dokumente treba prevesti na nemački i overiti kod ovlašćenog prevodioca. Ako je potrebno, dokumentima treba dodati dodatna objašnjenja, kao na primer da je institucija koja izdaje diplomu akreditovana u Vašoj zemlji.

6. Preporuke

Nemački poslodavci su dužni da izdaju potvrde svakom bivšem zaposlenom, opisujući njihove dužnosti i učinak. Budući da je ova vrsta potvrda nepoznata van nemačkog govornom područija, možete priložiti preporuke bivših poslodavaca ili drugih relevantnih osoba.

Kako izgleda proces konkurisanja za posao?

Prijava

Za većinu pozicija se možete prijaviti putem e-mejla ili preko formulara na sajtovima poslodavaca. Neki poslodavci će tražiti da im odštampanu prijavu pošaljete poštom ili je lično donesete ako ste već u Nemačkoj.

Selekcija

Tokom faze odabira kandidata poslodavci proveravaju primljene prijave i upoređuju kandidate. Možda će od Vas tražiti dodatne informacije pre nego što dobijete odgovor da li ćete biti intervjuisani ili ne. Ovaj deo procesa može duže da potraje.

Intervju

Razgovori za posao mogu trajati nekoliko krugova i sadržati praktične testove. Sa stranim kandidatima se obično prvo razgovara telefonom ili videom, a samo oni koji stignu do poslednjeg kruga se pozivaju na razgovore u Nemačku ili u svojim matičnim zemljama.

Pregovori

Ako ispunjavate sve uslove i ubedite poslodavce tokom interjua da se odluče za Vas, oni će Vam ponuditi ugovor. Pre nego što potpišete ugovor, razjasnite sve suštinske, logističke i finansijske detalje. Često postoji i prostor za dodatne nagobde.

Radni ugovor

Osnovni uslov za dobijanje nemačke radne vize je važeći ugovor o radu ili obavezujuća ponuda za posao. Uverite se da ugovor ispunjava sve propisane uslove za dobijanje ivze koju želite, kao što su uslovi rada ili minimalna zarada.

Da li Vam je potrebna pomoć pri konkurisanju za posao u Nemačkoj?
Zakažite besplatnu konsultaciju!

Popunite kratak upitnik i uskoro ću Vam se javiti.